HTMLCollection

Обновлено: 09.03.2023

HTMLCollection

HTMLCollection — це колекція (список) елементів HTML у вигляді масиву.

До елементів колекції можна отримати доступ за індексом (починається з 0).

Властивість length повертає кількість елементів у колекції.

HTMLCollection проти NodeList

HTMLCollection майже те саме, що NodeList .

Дивіться опис нижче.

Властивості та методи

Для HTMLCollection можна використовувати такі властивості та методи:

NameDescription
lengthReturns the number of elements in an HTMLCollection
item()Returns the element at a specified index
namedItem()Returns the element with a specified id

Не масив

HTMLCollection не є масивом!

HTMLCollection може виглядати як масив, але це не так.

Ви можете прокрутити HTMLCollection і посилатися на його елементи за допомогою індексу.

Але ви не можете використовувати такі методи Array, як push(), pop() або join() у HTMLCollection.

Різниця між HTMLCollection і NodeList

NodeList і HTMLcollection це майже те саме.

Обидва є масивоподібними колекціями (списками) вузлів (елементів), витягнутих із документа. До вузлів можна отримати доступ за номерами індексів. Індекс починається з 0.

Обидва мають властивість length , яка повертає кількість елементів у списку (колекції).

HTMLCollection — це набір елементів документа .

NodeList — це набір вузлів документа (вузли елементів, вузли атрибутів і текстові вузли).

Доступ до елементів HTMLCollection можна отримати за їх назвою, ідентифікатором або номером індексу.

До елементів NodeList можна отримати доступ лише за їх індексним номером.

HTMLCollection завжди є живою колекцією. Приклад: якщо ви додасте елемент <li> до списку в DOM, список у HTMLCollection також зміниться.

NodeList найчастіше є статичною колекцією. Приклад: якщо ви додасте елемент <li> до списку в DOM, список у NodeList не зміниться.

Методи getElementsByClassName()and getElementsByTagName() повертають живу HTMLCollection.

Метод querySelectorAll()повертає статичний NodeList.

Властивість childNodesповертає живий NodeList.