Classes

Обновлено: 09.03.2023

Класи JavaScript

Class— це тип функції, але замість використання ключового слова functionдля її ініціювання ми використовуємо ключове слово class, а властивості призначаються всередині constructor()методу:

приклад

Створіть клас Car, а потім створіть об’єкт під назвою «mycar» на основі класу Car:

class Car { // Create a class
 constructor(brand) { // Class constructor
  this.carname = brand; // Class body/properties
 }
}
mycar = new Car("Ford"); // Create an object of Car class

Методи класу

 • constructor()

  constructor()

  A special method for creating and initializing objects created within a class

Ключові слова класу

 • extends

  extends

  Extends a class (inherit)

 • static

  static

  Defines a static method for a class

 • super

  super

  Refers to the parent class