childElementCount

Обновлено: 16.03.2023

Визначення та використання

Властивість childElementCountповертає кількість дочірніх елементів елемента.

Властивість childElementCountповертає так само, як children.length.

Тільки childElementCountдля читання.

Приклади

Кількість дочірніх елементів елемента <div>:

let numb = document.getElementById("myDIV").childElementCount;

childElementCount повертає те саме, що й children.length:

let numb = document.getElementById("myDIV").children.length;

Примітка

Поверненим значенням є кількість дочірніх елементів , а не кількість дочірніх вузлів (наприклад, вузлів тексту та коментарів).

Вузли HTML проти елементів

У HTML DOM (Document Object Model) документ HTML — це набір вузлів із дочірніми вузлами (або без них).

Вузли — це вузли елементів, текстові вузли та вузли коментарів.

Пробіли між елементами також є текстовими вузлами.

Елементи є лише вузлами елементів.

Синтаксис

element.childElementCount

Повернене значення

Типопис
НомерКількість дочірніх елементів елемента


Підтримка браузера

childElementCount

Посмотреть совместимость на Can I use?

childElementCount