innerHTML

Обновлено: 19.03.2023

Визначення та використання


Властивість innerHTMLвстановлює або повертає вміст HTML (внутрішній HTML) елемента.

Приклад

Отримати вміст HTML елемента з id="myP":

let html = document.getElementById("myP").innerHTML;

Змініть вміст HTML елемента за допомогою id="demo":

document.getElementById("demo").innerHTML = "I have changed!";

Отримати HTML-вміст елемента <ul> з id="myList":

let html = document.getElementById("myList").innerHTML;

Видаліть вміст HTML елемента <p> за допомогою id="demo":

element.innerHTML = "";

Синтаксис

Повертає властивість innerHTML:


element.innerHTML

Установіть властивість innerHTML:


element.innerHTML = text

Вартість власності

Власністьопис
РядокВміст HTML.


Повернене значення

Типопис
РядокВміст HTML елемента.


Відмінності між
innerHTML, innerText і textContent

Властивість innerHTML повертає:
текстовий вміст елемента, включаючи всі пробіли та внутрішні теги HTML.
Властивість innerText повертає:
лише текстовий вміст елемента та всіх його дочірніх елементів, без прихованих текстових інтервалів і тегів CSS, за винятком елементів <script> і <style>.
Властивість textContent повертає:
текстовий вміст елемента та всіх нащадків із інтервалами та прихованим текстом CSS, але без тегів.

Підтримка браузера

innerHTML

Посмотреть совместимость на Can I use?

innerHTML