links

Обновлено: 27.03.2023

Визначення та використання

Властивість linksповертає колекцію всіх посилань у документі.

Властивість linksповертає HTMLCollection .

Властивість linksдоступна лише для читання.

Посилання в колекції представляють елементи <a> і <area> з атрибутом href.

приклад

Кількість посилань у документі:

let numb = document.links.length;

HTMLCollection

HTMLCollection — це колекція (список) елементів HTML у вигляді масиву .

До елементів колекції можна отримати доступ за індексом (починається з 0).

Властивість length повертає кількість елементів у колекції.

Синтаксис

document.links

Властивості

Property Description
length The number of elements in the collection.

методи

MethodDescription
[index]Returns the element with the specified index (starts at 0).
Returns null if the index is out of range.
item(index)Returns the element with the specified index (starts at 0).
Returns null if the index is out of range.
namedItem(id)Returns the element with the specified id.
Returns null if the id does not exist.

Повернене значення

Типопис
Об'єктОб'єкт HTMLCollection .
Усі елементи <a> та <area> у документі.
Елементи сортуються так, як вони відображаються в документі.

Підтримка браузера

document.links

Посмотреть совместимость на Can I use?

document.links