writeln()

Обновлено: 27.03.2023

Визначення та використання

Метод writeln()записує безпосередньо у відкритий (HTML) потік документа.

Метод writeln()ідентичний методу write() з додаванням символу нового рядка (U+000A) після кожного оператора.

УВАГА

Метод writeln()видаляє весь наявний HTML під час використання в завантаженому документі.

Цей writeln()метод не можна використовувати в XHTML або XML.

приклад

document.writeln("Hello World!");
document.writeln("Have a nice day!");

Синтаксис

document.writeln(exp1, exp2, ..., expN)

Параметри

ParameterDescription
exp1,...Optional.
The output stream.
Multiple arguments are appended to the document in order of occurrence.

Повернене значення

ЖОДНОГО

Підтримка браузера

document.write

Посмотреть совместимость на Can I use?

document.write