querySelector()

Обновлено: 27.03.2023

Визначення та використання

Метод querySelector()повертає перший елемент, який відповідає селектору CSS.

Щоб повернути всі збіги (не лише перші), використовуйте querySelectorAll()замість.

Обидва querySelector()і querySelectorAll()викидають виняток SYNTAX_ERR, якщо селектор(и) недійсний.

Приклади

Отримайте перший елемент <p>:

document.querySelector("p");

Різниця між HTMLCollection і NodeList

NodeList і HTMLcollection це майже те саме.

Обидва є масивоподібними колекціями (списками) вузлів (елементів), витягнутих із документа. До вузлів можна отримати доступ за номерами індексів. Індекс починається з 0.

Обидва мають властивість length , яка повертає кількість елементів у списку (колекції).

HTMLCollection — це набір елементів документа .

NodeList — це набір вузлів документа (вузли елементів, вузли атрибутів і текстові вузли).

Доступ до елементів HTMLCollection можна отримати за їх назвою, ідентифікатором або номером індексу.

До елементів NodeList можна отримати доступ лише за їх індексним номером.

HTMLCollection завжди є живою колекцією. Приклад: якщо ви додасте елемент <li> до списку в DOM, список у HTMLCollection також зміниться.

NodeList найчастіше є статичною колекцією. Приклад: якщо ви додасте елемент <li> до списку в DOM, список у NodeList не зміниться.

Методи getElementsByClassName()and getElementsByTagName() повертають живу HTMLCollection.

Метод querySelectorAll()повертає статичний NodeList.

Властивість childNodesповертає живий NodeList.

Синтаксис

document.querySelector(CSS selectors)

Параметри

ParameterDescription
CSS
selectors
Required.
One or more CSS selectors.

CSS selectors select HTML elements based on id, classes, types, attributes, values of attributes etc.
For a full list, go to our CSS Selectors Reference.

For multiple selectors, separate each selector with a comma (See "More Examples").

Повернене значення

Тип опис
Об'єкт NodeList з першим елементом, який відповідає селекторам CSS. Якщо збігів не знайдено, null повертається.

Підтримка браузера

document.querySelector

Посмотреть совместимость на Can I use?

document.querySelector