documentURI

Обновлено: 27.03.2023

Визначення та використання

Властивість documentURIвстановлює або повертає розташування документа.

Властивість documentURIповертається null, якщо документ було створено в пам’яті.

приклад

Отримайте URI розташування документа:

let uri = document.documentURI;

Примітка

Властивість documentURI можна використовувати для будь-яких типів документів.

Властивість document.URL можна використовувати лише в документах HTML.

Синтаксис

Повертає властивість documentURI:

document.documentURI

Установіть властивість documentURI:

document.documentURI = locationURI

Вартість власності

Тип опис
Рядок URI документа.

Підтримка браузера


document.documentURI

Посмотреть совместимость на Can I use?

document.documentURI