getUTCFullYear()

Обновлено: 09.03.2023

Приклади

const d = new Date();
let year = d.getUTCFullYear();

Отримайте повний UTC рік від певної дати:

const d = new Date("July 21, 1983 01:15:00");
let year = d.getUTCFullYear();

Визначення та використання

getUTCFullYear()повертає рік дати.

getUTCFullYear()повертає рік за UTC.

getUTCFullYear()повертає чотири цифри для років між 1000 і 9999.

Синтакси

Date.getUTCFullYear()

Параметри

ЖОДНОГО

Повернене значення

Тип опис
Номер Рік дати.

Підтримка браузера

getUTCFullYear

Посмотреть совместимость на Can I use?

getUTCFullYear