isFinite()

Обновлено: 14.03.2023

Приклади

Чи 123 кінцеве?

Number.isFinite(123);   //true
Number.isFinite('123'); //false

Визначення та використання

Метод Number.isFinite()повертає true, якщо число є кінцевим.

Нескінченними (не скінченними) числами є Infinity, -InfinityабоNaN

Інакше воно повертається false.

Різниця між isFinite() і Number.isFinite()

isFinite()повертає true, якщо значення є кінцевим числом.

Number.isFinite()повертає true, якщо число є кінцевим.

Іншими словами:

isFinite()перетворює значення на число перед його перевіркою.

isFinite(123);  // This returns true

Number.isFinite("123"); // This returns false

Синтаксис

Number.isFinite(value)

Параметри

ParameterDescription
valueRequired.
The value to be tested.

Повернене значення

ТипOпис
Логічне значенняtrueякщо значення є кінцевим числом, інакше false.

Підтримка браузера

Number.isFinite()є функцією ECMAScript6 (ES6).

ES6 (JavaScript 2015) підтримується в усіх сучасних браузерах:

Number isFinite

Посмотреть совместимость на Can I use?

Number isFinite