MIN_VALUE

Обновлено: 14.03.2023

Визначення та використання

Number.MIN_VALUEповертає найменше число, можливе в JavaScript.

Number.MIN_VALUEмає значення 5e-324.

Number.MIN_VALUE

MIN_VALUE є властивістю об’єкта JavaScript Number.

Його можна використовувати лише як Number.MIN_VALUE.

Використання x.MIN_VALUE, де x є змінною, поверне значення undefined.

Синтаксис

Number.MIN_VALUE

Повернене значення

Типопис
Номер5e-324

Підтримка браузера

Number.MIN_VALUEє функцією ECMAScript1 (ES1).

ES1 (JavaScript 1997) повністю підтримується в усіх браузерах:

number min value

Посмотреть совместимость на Can I use?

number min value