parseInt()

Обновлено: 15.03.2023

Визначення та використання

Метод Number.parseIntаналізує значення як рядок і повертає перше ціле число.

Параметр radix визначає систему числення для використання:

2 = двійковий, 8 = вісімковий, 10 = десятковий, 16 = шістнадцятковий.

Якщо основу опущено, JavaScript припускає основу 10. Якщо значення починається з «0x», JavaScript припускає основу 16.

Примітки

Якщо перший символ не можна перетворити, повертається NaN.

Пробіли на початку та в кінці ігноруються.

Повертається лише перше знайдене ціле число.

Синтаксис

Number.parseInt(string, radix)

Параметри

ParameterDescription
valueRequired.
The value to be parsed.
radixOptional. Default is 10.
A number (2 to 36) specifying the number system.

Повернене значення

Типопис
НомерNaN, якщо ціле число не знайдено.

Підтримка браузера

Number.parseInt()є функцією ECMAScript6 (ES6).

ES6 (JavaScript 2015) підтримується в усіх сучасних браузерах:

number parseint

Посмотреть совместимость на Can I use?

number parseint

Number.parseInt()не підтримується в Internet Explorer 11 (або раніше).