parentRule

Обновлено: 23.03.2023

Визначення та використання

Властивість parentRule повертає об’єкт CSSRule, що представляє набір правил CSS (селектор і блок оголошення).

Синтаксис

Повертає властивість parentRule:

object.parentRule