history

Обновлено: 14.03.2023

Об’єкт історії вікон

Об’єкт історії містить URL-адреси, відвідані користувачем (у вікні браузера).

Об'єкт history є властивістю об'єкта window .

Доступ до об’єкта історії здійснюється за допомогою:

window.historyабо просто history:

Приклади

let length = window.history.length;
let length = history.length;