sessionStorage

Обновлено: 15.03.2023

Визначення та використання

Об’єкт sessionStorageдозволяє зберігати пари ключ/значення у браузері.

Примітка

Об’єкт sessionStorageзберігає дані лише для одного сеансу.

(Дані видаляються при закритті браузера).

Синтаксис

window.sessionStorage
Або просто:
sessionStorage

Зберегти дані в сховище сеансів

sessionStorage.setItem("key", "value");

Читання даних із сховища сеансів

let lastname = sessionStorage.getItem("key");

Видалити дані зі сховища сеансів

sessionStorage.removeItem("key");

Видалити все (очистити сховище сеансу)

sessionStorage.clear();

Параметри

ПараметрОпис
keyВимагається. Назва ключа.
valueВимагається. Значення ключа.


Повернене значення

Типопис
Об'єктОб’єкт sessionStorage.


Приклад

Встановити та отримати пару ім’я/значення sessionStorage:

sessionStorage.setItem("lastname", "Smith");
sessionStorage.getItem("lastname");