Вступ

Типи компаній

 • Аутсорсинг

  Аутсорсинг

  Аутсорсинг - це практика передачі компанією-клієнтом певних завдань та функцій компанії-підряднику, що спеціалізується на відповідній сфері.

 • Аутстаффінг

  Аутстаффінг

  Аутстаффінг - це один із варіантів віддаленого працевлаштування, при якому команда, яка виконує весь необхідний спектр робіт компанії-клієнта, є юридичною іншою компанією (аутсорсинговим агентством).

 • Продуктові

  Продуктові

  Займаються розробкою своїх товарів.

Що таке тестування

 • Quality

  Quality

  Quality - ступінь, в якому компонент, система або процес відповідають встановленим вимогам та/або потребам та очікуванням користувача/замовника.

 • Quality Assurance

  Quality Assurance

  Quality Assurance - частина управління якістю, яка спрямована на забезпечення впевненості в тому, що вимоги до якості будуть виконані, всі необхідні техніки, процедури, стандарти та методології дотримуються у процесі розробки продукту.

 • Quality Control

  Quality Control

  Quality Control - методи та дії, які є частиною управління якістю та спрямовані на виконання вимог до якості. Іншими словами, це процес, який забезпечує очікувану якість продукту.

 • Testing

  Testing

  Testing - процес, що складається з усіх дій життєвого циклу, як статичних, так і динамічних, пов'язаних з плануванням, підготовкою та оцінкою програмного забезпечення, щоб визначити, чи відповідає програмне забезпечення зазначеним вимогам.

 • Error

  Error

  Error - дія людини, що призводить до неправильного результату роботи програмного забезпечення та може призвести до появи Defects (несправності чи помилки) у програмному коді.

 • Defects

  Defects

  Defects - недосконалість або нестача робочого продукту, якщо він не відповідає його вимогам та специфікаціям.

 • Failure

  Failure

  Failure – відхилення компонента або системи від очікуваного виконання, експлуатації або результату.

 • Debugging

  Debugging

  Debugging - процес пошуку, аналізу та усунення причин відмов у програмному забезпеченні.

 • Root Causes

  Root Causes

  Root Causes - джерело дефекту, при видаленні якого частота подібних дефектів скорочується, або подібні дефекти зникають повністю.

Об'єкти та цілі тестування

 • Requirement

  Requirement

  Requirement - опис того, які функції та з дотриманням яких умов має виконувати додаток у процесі вирішення корисного для користувача завдання.

 • Test object

  Test object

  Test object – компонент або система, що підлягають тестуванню.

 • Test objective

  Test objective

  Test objective - причина чи мета розробки та виконання тесту.

 • Code

  Code

  Code - комп'ютерні інструкції та визначення даних, виражені програмною мовою або у формі вихідних даних збирача, компілятора чи іншого транслятора.

 • Feature

  Feature

  Feature - атрибут компонента або системи, який визначений або мається на увазі в документації вимог (наприклад, надійність, практичність або обмеження проекту).