Основи тестування

Принципи тестування

 • Testing shows the presence of defects

  Testing shows the presence of defects

  Testing shows the presence of defects – тестування може показати, що дефекти є, але не може довести, що їх немає.

 • Exhaustive testing

  Exhaustive testing

  Exhaustive testing - повне тестування з використанням усіх комбінацій вводів та передумов фізично нездійсненне.

 • Early testing

  Early testing

  Early testing - Щоб знайти дефекти якомога раніше, активності тестування повинні бути розпочаті якомога раніше в життєвому циклі розробки програмного забезпечення.

 • Defects cluster

  Defects cluster

  Defects cluster - Зусилля тестування повинні бути зосереджені пропорційно до очікуваної, а пізніше реальної, щільності дефектів по модулях.

 • Pesticide paradox

  Pesticide paradox

  Pesticide paradox - якщо ті самі тести будуть проганятися багато разів, зрештою цей набір тестових сценаріїв більше не знаходитиме нових дефектів.

 • Testing is context dependent

  Testing is context dependent

  Testing is context dependent – тестування виконується по-різному залежно від контексту. Наприклад, програмне забезпечення, де критично важлива безпека, тестується інакше, ніж сайт електронної комерції.

 • Absence-of-errors is a fallacy

  Absence-of-errors is a fallacy

  Absence-of-errors is a fallacy - виявлення та виправлення дефектів не допоможуть, якщо створена система не підходить користувачеві та не задовольняє його очікуванням та потребам.

STLC (Fundamental test process)

 • Test planning

  Test planning

  Test planning - робота зі складання та підтримання актуальності плану тестування.

 • Test monitoring

  Test monitoring

  Test monitoring - дії з управління тестування, пов'язані з періодичною перевіркою статусу тестування проекту. Складені звіти містять порівняння реального та запланованого станів.

 • Test control

  Test control

  Test control - Завдання з управління тестуванням, пов'язане з розробкою та застосуванням комплексу коригувальних заходів для повернення тестування проекту до графіка при виявленні відхилень від плану.

 • Test analysis

  Test analysis

  Test analysis - процес аналізу базису тестування та визначення цілей тестування.

 • Test design

  Test design

  Test design - процес переведення загальних причин тестування у конкретні тестові умови та тестові сценарії.

 • Test implementation

  Test implementation

  Test implementation - процес розробки та розставлення пріоритетів процедур тестування, створення тестових даних та написання автоматичних процедур тестування.

 • Test execution

  Test execution

  Test execution - процес запуску тесту на досліджуваному компоненті чи системі, що веде до реальних результатів.

 • Test coverage

  Test coverage

  Test coverage - критерій, який являє собою щільність покриття тестами вимог або виконуваного коду, виражений у відсотках.

 • Test plan

  Test plan

  Test plan - документ, що описує цілі, підходи, ресурси та графік запланованих тестових активностей.

Задоволення вимог

 • Validation

  Validation

  Validation – доведене об'єктивними результатами дослідження підтвердження того, що вимоги для очікуваного конкретного використання програми були виконані.

 • Verification

  Verification

  Verification – доведене об'єктивними результатами дослідження підтвердження того, що певні вимоги було виконано.