Тестова документація

 • Test policy

  Test policy

  Test policy - документ високого рівня, що описує принципи, підхід та основні цілі організації щодо тестування.

 • Test strategy

  Test strategy

  Test strategy - високорівневий опис рівнів тестування, які мають бути виконані, та тестування, яке входить до цих рівнів, для організації або програми з одного або більше проектів.

 • Test plan

  Test plan

  Документ, що описує цілі, підходи, ресурси та графік запланованих тестових активностей. Він визначає об'єкти тестування, властивості для тестування, завдання, відповідальних за завдання, ступінь незалежності кожного тестувальника, тестове оточення, метод проектування тестів, визначає критерії входу, що використовуються, та критерії виходу та причини їх вибору, а також будь-які ризики, що вимагають планування на випадок надзвичайних обставин.

 • Test case

  Test case

  Test case - набір вхідних значень, передумов виконання, очікуваних результатів та пост умов виконання, розроблений для певної мети або тестової умови, таких як виконання певного шляху програми або для перевірки відповідності певним вимогам.

 • Test suit

  Test suit

  Test suit – комплект тестових наборів для досліджуваного компонента чи системи.

 • Test run

  Test run

  Test run – виконання тесту на певній версії об'єкта тестування.

 • Test coverage

  Test coverage

  Test coverage - критерій, що являє собою щільність покриття тестами вимог або виконуваного коду, виражений у відсотках.

 • Traceability matrix

  Traceability matrix

  Traceability matrix - двомірна таблиця, що описує зв'язок двох сутностей (наприклад, вимог та тестових сценаріїв). Таблиця дозволяє проводити пряме і зворотне трасування від однієї сутності до іншої, забезпечуючи таким чином можливість визначення покриття та оцінки впливу передбачуваних змін.

 • Check list

  Check list

  Check list - це список, що містить низку необхідних перевірок під час тестування програмного продукту.

 • Test data

  Test data

  Test data - дані, які існують (наприклад, у базі даних) на початок виконання тесту і впливають на роботу, або ж відчувають вплив з боку системи або компонента, що тестується.

 • Test summary report

  Test summary report

  Test summary report - документ, що підбиває підсумки завдань та результатів тестування, також містить оцінку відповідних об'єктів тестування щодо критеріїв виходу.