Traceability matrix

Оновлено: 09.06.2022

Traceability matrix - двомірна таблиця, що описує зв'язок двох сутностей (наприклад, вимог та тестових сценаріїв). Таблиця дозволяє проводити пряме і зворотне трасування від однієї сутності до іншої, забезпечуючи таким чином можливість визначення покриття та оцінки впливу передбачуваних змін.