Test Techniques

Black box techniques

 • Equivalence Partitioning (partition testing)

  Equivalence Partitioning (partition testing)

  Equivalence Partitioning (partition testing) - розробка тестів методом чорної скриньки, де тестові сценарії створюються для перевірки елементів еквівалентної області. Як правило, тестові сценарії розробляються для покриття кожної області щонайменше один раз.

 • Boundary value analysis

  Boundary value analysis

  Boundary value analysis - розробка тестів методом чорної скриньки, у якому тестові сценарії проектуються виходячи з граничних значень.

 • Boundary Value

  Boundary Value

  Boundary Value - Вхідне значення або вихідні дані, яке знаходиться на межі еквівалентної області або на найменшій відстані з обох сторін грані, наприклад мінімальне або максимальне значення області.

 • Decision Table

  Decision Table

  Decision Table - таблиця, що відображає комбінації вхідних даних та/або причин з відповідними вихідними даними та/або дій (наслідків), які можуть бути використані для проектування тестових сценаріїв.

 • Decision table testing

  Decision table testing

  Decision table testing - розробка тестів методом чорної скриньки, при якому тестові сценарії проектуються для перевірки комбінацій вхідних даних та/або причин, відображених у таблиці рішень

 • State Transition Testing

  State Transition Testing

  State Transition Testing - розробка тестів методом чорної скриньки, у якому сценарії тестування будуються з урахуванням виконання коректних і некоректних переходів станів.

 • Use Case Testing

  Use Case Testing

  Use Case Testing - розробка тестів методом чорної скриньки, у якому тестові сценарії створюються до виконання сценаріїв використання.

 • Pairwise testing

  Pairwise testing

  Pairwise testing - розробка тестів методом чорної скриньки, де тестові сценарії розробляються в такий спосіб, щоб виконати всі можливі окремі комбінації кожної пари вхідних параметрів.

White-box Test Techniques

 • Statement coverage

  Statement coverage

  Statement coverage - відсоткове співвідношення операторів, виконуваних набором тестів, до загальної кількості.

 • Decision coverage

  Decision coverage

  Decision coverage - відсоток результатів альтернативи, перевірений набором тестів. Стовідсоткове покриття рішень передбачає стовідсоткове покриття гілок та стовідсоткове покриття операторів.

 • Condition coverage

  Condition coverage

  Condition coverage - відсоток результатів умов, що були перевірені набором тестів. 100% покриття умов вимагає, щоб кожна окрема умова у кожному виразі рішення була перевірена як “Істина” та “Брехня”.

 • Multiple Condition Coverage

  Multiple Condition Coverage

  Multiple Condition Coverage - відсоток комбінацій всіх результатів одиночних умов у межах одного оператора, який був перевірений набором тестів. Стовідсоткове покриття багатьох умов означає стовідсоткове модифіковане покриття умов альтернатив.

Experience-based Test Techniques

 • Error Guessing

  Error Guessing

  Error Guessing - метод проектування тестів, коли досвід тестувальника використовується для передбачання того, які дефекти можуть бути в компоненті, що тестується, або системі в результаті зроблених помилок, а також для розробки тестів спеціально для їх виявлення.

 • Exploratory Testing

  Exploratory Testing

  Exploratory Testing - неформальний метод проектування тестів, при якому тестувальник активно контролює проектування тестів у той час, як ці тести виконуються, та використовує отриману під час тестування інформацію для проектування нових та покращених тестів.

 • Checklist-based Testing

  Checklist-based Testing

  Checklist-based Testing - метод створення тестів, що базується на досвіді, при якому досвідчений тестувальник використовує високорівневі списки. Список містить пункти, які потрібно відзначити або запам'ятати, або складається з набору правил або критеріїв, згідно з якими верифікується програмний продукт.