Statement coverage

Оновлено: 10.06.2022

Statement coverage - відсоткове співвідношення операторів, виконуваних набором тестів, до загальної кількості.