Testing throughout the SDLC

Test levels

 • Component

  Component

  Component – найменший елемент програмного забезпечення, який може бути протестований окремо.

 • Component testing (module/unit)

  Component testing (module/unit)

  Component testing (module/unit) – тестування окремих компонентів програмного забезпечення.

 • Stubs

  Stubs

  Stubs – мінімальна або спеціалізована реалізація програмного компонента. Використовується для заміни компонента, від якого залежить розробка чи тестування іншого компонента системи.

 • Drivers

  Drivers

  Drivers - компонент програмного забезпечення або засіб тестування, який замінює компонент, що забезпечує управління та виклик компонента або системи.

 • TDD (Test Driven Development)

  TDD (Test Driven Development)

  TDD (Test Driven Development) - спосіб розробки програмного забезпечення, у якому тестові приклади розробляються і часто автоматизовані, як програмне забезпечення буде розроблено до виконання цих тестових прикладів.

 • BDD (Behavior Driven Development)

  BDD (Behavior Driven Development)

  BDD (Behavior Driven Development) – є гілкою розробки через тестування (TDD). BDD використовує зручні для читання описи вимог користувачів програмного забезпечення як основи для тестування програмного забезпечення.

 • DDT (data-driven testing)

  DDT (data-driven testing)

  DDT (data-driven testing) - методика написання автоматизованих тестових сценаріїв, за якої вхідні тестові дані та очікувані результати зберігаються в таблицях, таким чином, що окремий сценарій може виконати всі тести в таблиці.

 • Integration

  Integration

  Integration - процес інтегрування компонентів чи систем у більшу структуру.

 • Integration testing

  Integration testing

  Integration testing - тестування, що виконується для виявлення дефектів в інтерфейсах і у взаємодії між інтегрованими компонентами чи системами.

 • Component integration testing

  Component integration testing

  Component integration testing - тестування, що виконується для виявлення дефектів в інтерфейсах і взаємодії між інтегрованими компонентами.

 • System integration testing

  System integration testing

  System integration testing – тестування інтеграції систем та пакетів програм, тестування інтерфейсів зв'язку із зовнішніми системами (інтернет тощо).

 • Bottom-up testing

  Bottom-up testing

  Bottom-up testing – послідовний підхід до інтеграційного тестування, при якому компоненти нижнього рівня тестуються першими і потім використовуються для полегшення тестування компонентів вищого рівня.

 • top-down testing

  top-down testing

  top-down testing - Інкрементальний підхід до інтеграційного тестування, при якому компоненти з верхнього рівня ієрархії об'єктів тестуються насамперед із використанням заглушок замість компонентів нижчого рівня.

 • big-bang testing

  big-bang testing

  big-bang testing - Вид підходу до інтеграційного тестування, при якому елементи програмного або апаратного забезпечення, або й те й інше, збираються в компонент або цілу систему відразу, а не по етапах.

 • System testing

  System testing

  System testing - процес тестування системи загалом із метою перевірки того, що вона відповідає встановленим вимогам.

 • Acceptance testing

  Acceptance testing

  Acceptance testing - формальне тестування по відношенню до потреб, вимог та бізнес-процесів користувача, що проводиться з метою визначення відповідності системи критеріям приймання та дати можливість користувачам, замовникам або іншим авторизованим особам визначити, приймати систему чи ні.

 • User acceptance testing

  User acceptance testing

  User aceptance testing - приймальні випробування, що проводяться в реальному чи змодельованому середовищі передбачуваними користувачами, орієнтуючись на їхні потреби, вимоги та бізнес-процеси.

 • Contractual acceptance testing

  Contractual acceptance testing

  Contractual aceptance testing - приймальні випробування, які проводяться для перевірки того, чи задовольняє система контрактним вимогам.

 • Operational acceptance testing

  Operational acceptance testing

  Operational aceptance testing - експлуатаційне тестування у фазі приймального тестування, зазвичай виконуване користувачем та/або співробітниками з адміністраторським доступом, у робочому середовищі (можливо, симульованому), фокусуючись на функціональних аспектах. Наприклад, відновлюваність, поведінка ресурсів, встановлюваність та технічна відповідність.

 • Regulatory acceptance testing

  Regulatory acceptance testing

  Regulatory aceptance testing - приймальне тестування, яке проводиться для перевірки відповідності системи законам, політикам і постановам, що застосовуються.

 • Alpha testing

  Alpha testing

  Alpha testing - модельоване або дійсне експлуатаційне тестування потенційними користувачами/замовниками або незалежною командою тестування на стороні розробників, але поза організації, яка виконує розробку.

 • Beta testing

  Beta testing

  Beta testing - експлуатаційне тестування потенційними та/або існуючими клієнтами/замовниками на зовнішній стороні, які ніяк не пов'язані з розробниками, з метою визначення, чи дійсно компонент або система відповідає вимогам клієнта/замовника і вписується в бізнес-процеси. Бета-тестування часто проводиться як форма зовнішнього приймального тестування готового програмного забезпечення для отримання відгуків ринку.

Test types

 • Functional testing

  Functional testing

  Functional testing – тестування, засноване на аналізі специфікації функціональності компонента чи системи.

 • Non-functional Testing

  Non-functional Testing

  Non-functional Testing – тестування атрибутів компонента або системи, що не належать до функціональності: тобто надійність, ефективність, практичність, супроводжуваність та переносимість.

 • Performance testing

  Performance testing

  Performance testing – процес тестування з метою визначити продуктивність програмного продукту.

 • Impact analysis

  Impact analysis

  Impact analysis - оценка изменений в документации разработки и тестирования, а также компонентов с целью внесения данных изменений в определенные требования.

 • Load testing

  Load testing

  Load testing - тестування часу відгуку програми на запити різних типів, з метою переконатися, що програма працює відповідно до вимог при звичайному навантаженні користувача.

 • Stress testing

  Stress testing

  Stress testing - тестування працездатності програми при навантаженнях, що перевищують користувацькі у кілька разів. При стрес-тестуванні ми можемо отримати реальні дані меж продуктивності та поведінку програми за цими межами.

 • Spike testing

  Spike testing

  Spike testing - фокусується на здатності системи відновлюватися після раптових сплесків навантаження та повертатися у стійкий стан.

 • Endurance testing

  Endurance testing

  Endurance testing - завданням цього типу тестування є перевірка працездатности ПЗ при тривалому середньому навантаженні.

 • Usability testing

  Usability testing

  Usability testing – тестування зручності програмного забезпечення.

 • Installation testing

  Installation testing

  Installation testing - спрямовано перевірку успішної інсталяції і навіть оновлення чи видалення програмного забезпечення.

 • Configuration testing

  Configuration testing

  Configuration testing - спеціальний вид тестування, спрямований на перевірку роботи програмного забезпечення при різних конфігураціях системи (заявлених платформах, драйверах, що підтримуються, при різних конфігураціях комп'ютерів тощо).

 • Internationalization testing

  Internationalization testing

  Internationalization testing - це процес розробки програмного додатка, щоб він міг бути адаптований до різних мов та регіонів без будь-яких змін.

 • Localization testing

  Localization testing

  Localization testing - це процес адаптації міжнародного програмного забезпечення для певного регіону або мови шляхом додавання місцевих конкретних компонентів та перекладу тексту.

 • White box testing (glass-box)

  White box testing (glass-box)

  White box testing (glass-box) – тестування, засноване на аналізі внутрішньої структури компонента чи системи.

 • Code coverage

  Code coverage

  Code coverage - метод аналізу, який визначає, які частини програмного забезпечення були перевірені (покриті) набором тестів, а які ні, наприклад, покриття операторів, покриття альтернатив або покриття умов.

 • Black box testing

  Black box testing

  Black box testing – тестування, функціональне чи нефункціональне, без знання внутрішньої структури компонента чи системи.

 • Grey box testing

  Grey box testing

  Grey box testing - це метод тестування програмного продукту або програми з частковим знанням внутрішнього пристрою.

 • Confirmation testing (re-testing)

  Confirmation testing (re-testing)

  Confirmation testing (re-testing) - Тестування, у якому виконуються тестові сценарії, які були пройдені під час останнього запуску, з метою підтвердити успішність виправлень.

 • Regression testing

  Regression testing

  Regression testing - тестування вже протестованої програми, що проводиться після модифікації для впевненості в тому, що процес модифікації не вніс або не активізував помилки в областях, що не зазнавали змін. Проводиться після зміни коду програмного продукту або його оточенні.

 • Smoke testing

  Smoke testing

  Smoke testing - димове тестування розглядається як короткий цикл тестів, що виконується для підтвердження того, що після складання коду (нового або виправленого) додаток, що встановлюється, стартує і виконує основні функції.

 • Sanity testing

  Sanity testing

  Sanity testing - це вузькоспрямоване тестування, достатнє для доказу того, що конкретна функція працює відповідно до заявлених у специфікації вимог.

 • Maintenance Testing

  Maintenance Testing

  Maintenance Testing – тестування змін у діючій системі або впливу змін в оточенні на діючу систему.

 • Exploratory testing

  Exploratory testing

  Exploratory testing - підхід до тестування, при якому тестувальники динамічно проектують та виконують тести на основі своїх знань, вивчення елемента тестування та результатів попередніх тестів.

 • Pair testing

  Pair testing

  Pair testing - дві особи (двоє тестувальників, розробник та тестувальник, або кінцевий користувач та тестувальник), що працюють разом над пошуком дефектів. Зазвичай вони працюють за одним комп'ютером протягом роботи, передаючи управління один одному.

 • Ad-hoc testing

  Ad-hoc testing

  Ad-hoc testing – тестування, що виконується неформально; без формальної підготовки тестів, формальних методів проектування тестів, визначення очікуваних результатів та керівництва з виконання тестування.

 • Compatibility testing

  Compatibility testing

  Compatibility testing (interoperability testing) - процес тестування визначення можливості взаємодії програмного продукту.

 • Static testing

  Static testing

  Static testing – тестування артефактів розробки програмного забезпечення, таких як вимоги, дизайн чи програмний код, що проводиться без виконання цих артефактів. Наприклад, за допомогою рецензування чи статичного аналізу.

 • Dynamic testing

  Dynamic testing

  Dynamic testing – тестування, яке проводиться під час виконання програмного забезпечення, компонента або системи.

 • Test execution

  Test execution

  Test execution - процес запуску тесту на досліджуваному компоненті чи системі, що веде до реальних результатів.

 • Accessibility testing

  Accessibility testing

  Accessibility testing - тестування, яке визначає рівень легкості, з якою користувачі з обмеженими здібностями можуть використовувати систему або її компоненти.

 • Scalability testing

  Scalability testing

  Scalability testing - фокусується на здатності системи задовольняти майбутню ефективність вимоги, які можуть бути вищими за ті, які потрібні в даний час.

 • tVolume testing

  tVolume testing

  Volume testing - завданням об'ємного тестування є отримання оцінки продуктивності зі збільшенням обсягів даних у базі даних програми, при цьому відбуваються: — вимірювання часу виконання обраних операцій при певних інтенсивностях виконання цих операцій — може здійснюватися визначення кількості користувачів, які одночасно працюють із додатком