offsetParent

Обновлено: 20.03.2023

Визначення та використання

Властивість offsetParentповертає найближчого предка, який має іншу позицію, ніж статична.

Властивість offsetParentповертається null, якщо елемент не видно (display="none").


Приклад

Отримайте offsetParent для "myDIV":

let node = document.getElementById("myDIV").offsetParent;

OffsetParent

Усі елементи на рівні блоку повідомляють про зміщення відносно батьківського зсуву:

  • offsetTop
  • offsetLeft
  • offsetWidth
  • offsetHeight

Батьківський зсув — це найближчий предок, який має позицію, відмінну від статичної.

Якщо зміщений батьківський елемент не існує, зсувний батьківський елемент є тілом документа.

Синтаксис

element.offsetParent

Повернене значення

Типопис
ВузолНайближчий позиціонований предок.


Підтримка браузера

offsetParent

Посмотреть совместимость на Can I use?

offsetParent