MAX_SAFE_INTEGER

Обновлено: 14.03.2023

Визначення та використання

Number.MAX_SAFE_INTEGERпредставляє максимальне безпечне ціле число в JavaScript.

Number.MAX_SAFE_INTEGERдорівнює (2 53 - 1).

Number.MAX_SAFE_INTEGER

MAX_SAFE_INTEGER є властивістю об’єкта JavaScript Number.

Ви можете використовувати його лише як Number.MAX_SAFE_INTEGER.

Використання x.MAX_VALUE, де x є змінною, поверне значення undefined.

Синтаксис

Number.MAX_SAFE_INTEGER

Повернене значення

Типопис
Номер9007199254740991

Підтримка браузера

Number.MAX_SAFE_INTEGERє функцією ECMAScript6 (ES6).

ES6 (JavaScript 2015) підтримується в усіх сучасних браузерах:

number max safe integer

Посмотреть совместимость на Can I use?

number max safe integer

Number.MAX_SAFE_INTEGERне підтримується в Internet Explorer 11 (або раніше).