MIN_SAFE_INTEGER

Обновлено: 14.03.2023

Визначення та використання

Number.MIN_SAFE_INTEGERпредставляє мінімальне безпечне ціле число в JavaScript.

Number.MIN_SAFE_INTEGERдорівнює -(2 53 - 1).

Number.MIN_SAFE_INTEGER

MIN_SAFE_INTEGER є властивістю об’єкта JavaScript Number.

Ви можете використовувати його лише як Number.MIN_SAFE_INTEGER.

Використання x.MIN_VALUE, де x є змінною, поверне значення undefined.

Синтаксис

Number.MIN_SAFE_INTEGER

Підтримка браузера

Number.MIN_SAFE_INTEGERє функцією ECMAScript6 (ES6).

ES6 (JavaScript 2015) підтримується в усіх сучасних браузерах:

number min safe integer

Посмотреть совместимость на Can I use?

number min safe integer

Number.MIN_SAFE_INTEGERне підтримується в Internet Explorer 11 (або раніше).