class

Обновлено: 13.03.2023

Приклад

Створіть клас Car, а потім об’єкт (myCar) на основі класу Car:

// Create a Car class
class Car {
constructor(brand) {
    this.carname = brand;
  }
}

// Create a Car Object
myCar = new Car("Ford");

Визначення та використання

A class— тип шаблону об’єкта.

Оператор classініціює клас JavaScript.

Властивості та методи призначаються в constructor()методі.

Метод constructor()викликається щоразу, коли ініціалізується об’єкт класу.

Примітки

Синтаксис у класі має бути написаний у «суворому режимі».

На відміну від функцій, оголошення класів не піднімаються (ви повинні оголосити клас, перш ніж використовувати його).

Синтаксис

class className {
  // class body
}

Підтримка браузера

class

Посмотреть совместимость на Can I use?

class