const

Обновлено: 13.03.2023

Масив констант:

// Create an array:
const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

// Change an element:
cars[0] = "Toyota";

// Add an element:
cars.push("Audi");

Постійний об'єкт:

// Create an object:
const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

// Change a property:
car.color = "red";

// Add a property:
car.owner = "Johnson";

Визначення та використання

Оператор constоголошує змінну.

Змінні - це контейнери для зберігання інформації.

Створення змінної в JavaScript називається «оголошенням» змінної:

const name = "Volvo";

Примітка

Змінна const повинна бути призначена під час її оголошення.

Синтаксис

const name = value;

Параметри

ПараметрОпис
nameВимагається.
Ім'я змінної.
Імена змінних повинні відповідати таким правилам:

Має починатися з літери, або $, або _
Імена чутливі до регістру (y та Y різні)
Зарезервовані слова JavaScript не можна використовувати як імена
valueВимагається. Значення, яке буде присвоєно змінній.

Підтримка браузера

const

Посмотреть совместимость на Can I use?

const