for ... in

Обновлено: 13.03.2023

Приклади

Перебір (цикл) властивостей об’єкта:

const person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};
let text = "";
for (let x in person) {
  text += person[x] + " ";
}

Ітерація (цикл) по значеннях масиву:

const cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
let text = "";
for (let x in cars) {
  text += cars[x] + " ";
}

Визначення та використання

Комбінація for...inоператорів повторює (циклює) властивості об’єкта.

Блок коду всередині циклу виконується один раз для кожної властивості.

Примітка

Не використовуйте for...in для повторення масиву, якщо порядок індексів важливий. Замість цього використовуйте цикл for.

Синтаксис

for (x in object) {
  code block to be executed
}

Параметри

ПараметрОпис
xВимагається. Змінна для повторення властивостей.
objectВимагається. Об’єкт для повторення.

Підтримка браузера

for ... in

Посмотреть совместимость на Can I use?

for ... in