for ... of

Обновлено: 13.03.2023

Приклади

Ітерація (цикл) по значеннях масиву:

let text = "";
const cars = ['BMW', 'Volvo', 'Mini'];
for (let x of cars) {
  text += x + " ";
}

Приклад

Ітерація (цикл) по значеннях рядка:

let text = "JavaScript";
for (let x of text) {
  text += x + " ";
}

Визначення та використання

Комбінація for...ofоператорів повторює (циклює) значення будь-якого ітерованого.

Блок коду всередині циклу виконується один раз для кожного значення.

Синтаксис

for (x of iterable) {
  code block to be executed
}

Параметри

ПараметрОпис
xВимагається. Для кожної ітерації значення наступної властивості присвоюється x.
iterableВимагається. Все, що має властивості повторюваності.


Підтримка браузера

for ... of

Посмотреть совместимость на Can I use?

for ... of