function

Обновлено: 13.03.2023

Оголошіть функцію, яка виводить "Hello World" під час її виклику:

// Declare a function
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
}

// Call the function
myFunction();

Визначення та використання

Оператор functionоголошує функцію.

Оголошена функція «зберігається для подальшого використання» і буде виконана пізніше, коли її буде викликано.

У JavaScript функції є об’єктами, і вони мають як властивості, так і методи.

Синтаксис

function functionName(parameters) {
  code to be executed
}

Параметри

ПараметрОпис
functionNameВимагається. Ім'я функції. Правила іменування: такі ж, як і змінні JavaScript.
parametersДодатково.
Набір аргументів (імен параметрів), розділених комами.

Аргументами є реальні значення, отримані функцією ззовні.
Усередині функції аргументи використовуються як локальні змінні.

Якщо функція викликається з відсутнім аргументом, для значення цього аргументу встановлюється значення undefined.


Підтримка браузера

function

Посмотреть совместимость на Can I use?

function