CLS

Оновлено: 25.01.2023

CLS (Cumulative Layout Shift) – показник зміщення макета. Один із показників швидкості Core Web Vitals.

Для вимірювання усунення макета використовується коефіцієнт від 0 до 1. Його також можна перевести у відсотки.
Усунення макету означає відсоток зсуву видимого контенту щодо всієї сторінки. Таке ми можемо часто бачити, коли завантажується сторінка та з'явиться банерна реклама, яка у свою чергу рухає основний контент вниз. Ідеальним значенням вважається до 0,1, тобто зрушило не більше 10% макета.

Допустимі значення CLS