HTTP

Оновлено: 24.01.2023

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol «протокол передачі - добре знайома всім користувачам Мережі. Так само, як і мова гіпертекстової розмітки, протокол передачі гіпертексту має кілька версій.
Технологія HTTP базується на зв'язці клієнт-сервер. Це означає, що мають бути споживачі інформації («клієнти») та постачальники інформації («сервери»). З'єднання відбувається за наявності запиту клієнта. Сервер чекає на запит і у відповідь на нього повертає результат.