Attributes

Оновлено: 09.03.2023

Об'єкт Attr

У HTML DOM об’єкт Attr представляє атрибут HTML .

Атрибут HTML завжди належить елементу HTML .

NamedNodeMap

NamedNodeMap — це невпорядкована колекція атрибутів елемента, подібна до масиву .

Іншими словами: NamedNodeMap — це список об’єктів Attr .

NamedNodeMap має властивість length , яка повертає кількість вузлів.

Доступ до вузлів можна отримати за іменем або номерами індексів. Індекс починається з 0.

Властивості та методи атрибутів та NamedNodeMap


PropertyDescription
isIdDeprecated
nameReturns an attribute's name
valueSets or returns an attribute's value
specifiedReturns true if the attribute is specified
MethodDescription
getNamedItem()Returns an attribute node (by name) from a NamedNodeMap
item()Returns an attribute node (by index) from a NamedNodeMap
lengthReturns the number of attributes in a NamedNodeMap
removeNamedItem()Removes an attribute (node)
setNamedItem()Sets an attribute (node) by name