Array

Оновлено: 09.03.2023

Об’єкт Array використовується для зберігання кількох значень в одній змінній.

приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

Методи та властивості масиву JavaScript

 • concat()

  concat()

  Об'єднує масиви та повертає масив із об'єднаними масивами.

 • constructor

  constructor

  Повертає функцію, яка створила прототип об'єкту масиву (Array object's prototype).

 • copyWithin()

  copyWithin()

  Копіює елементи масиву в межах самого масиву на вказані позиції.

 • entries()

  entries()

  Повертає об'єкт ітерації масиву з парою ключ/значення.

 • every()

  every()

  Перевіряє, чи пройшли всі елементи масиву тест, переданий як аргумент, і повертає true, якщо умова виконується для всіх елементів, або false, якщо хоча б один елемент не відповідає умові.

 • fill()

  fill()

  Заповнити елементи в масиві статичним значенням

 • filter()

  filter()

  Створює новий масив з кожним елементом в масиві, який пройшов тест.

 • find()

  find()

  Повертає значення першого елемента в масиві, який проходить тест.

 • findIndex()

  findIndex()

  Повертає індекс першого елемента в масиві, який пройшов перевірку

 • forEach()

  forEach()

  Викликає функцію для кожного елемента масиву

 • from()

  from()

  Створює масив з обєкта

 • includes()

  includes()

  Перевірте, чи містить масив вказаний елемент

 • indexOf()

  indexOf()

  Пошук елемента в масиві та повернення його позиції

 • isArray()

  isArray()

  Перевіряє, чи є обєкт масивом

 • join()

  join()

  Обєднує всі елементи масиву в рядок

 • keys()

  keys()

  Повертає обєкт ітерації масиву, що містить ключі вихідного масиву

 • lastIndexOf()

  lastIndexOf()

  Пошук елемента в масиві, починаючи з кінця, і повертає його позицію

 • length

  length

  Встановлює або повертає кількість елементів у масиві

 • map()

  map()

  Створює новий масив із результатом виклику функції для кожного елемента масиву

 • pop()

  pop()

  Вилучає останній елемент масиву та повертає цей елемент

 • prototype

  prototype

  Дозволяє додавати властивості та методи до обєкта Array

 • push()

  push()

  Додає нові елементи в кінець масиву та повертає нову довжину

 • reduce()

  reduce()

  Зменшення значень масиву до одного значення (зліва направо)

 • reduceRight()

  reduceRight()

  Зменшення значень масиву до одного значення (справа наліво)

 • reverse()

  reverse()

  Змінює порядок елементів у масиві на протилежний

 • shift()

  shift()

  Вилучає перший елемент масиву та повертає цей елемент

 • slice()

  slice()

  Вибирає частину масиву та повертає новий масив

 • some()

  some()

  Перевіряє, чи пройшов тест будь-який з елементів у масиві

 • sort()

  sort()

  Сортує елементи масиву

 • splice()

  splice()

  Додає/Вилучає елементи з масиву

 • toString()

  toString()

  Перетворює масив на рядок і повертає результат

 • unshift()

  unshift()

  Додає нові елементи на початок масиву та повертає нову довжину

 • valueOf()

  valueOf()

  Повертає первинне значення масиву