length

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let length = fruits.length;
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.length = 2;

Визначення та використання

Властивість lengthвстановлює або повертає кількість елементів у масиві.

Синтаксис

Повертає довжину масиву:

array.length

Встановити довжину масиву:

array.length = number

Повернене значення

Тип опис
Номер Кількість елементів у масиві.

Підтримка браузера

length

Переглянути сумісність з Can I use?

length