lastIndexOf()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Знайдіть останній індекс «Apple»:

const fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
let index = fruits.lastIndexOf("Apple");

Більше одного яблука:

const fruits = ["Orange", "Apple", "Mango", "Apple", "Banana", "Apple"];
let index = fruits.lastIndexOf("Apple");

Визначення та використання

Метод lastIndexOf()повертає останній індекс (позицію) вказаного значення.

Метод lastIndexOf()повертає -1, якщо значення не знайдено.

Починається lastIndexOf()з указаного індексу та виконує пошук справа наліво.

За замовчуванням пошук починається з останнього елемента і закінчується з першим.

Від’ємні початкові значення відраховуються від останнього елемента (але все ще пошук справа наліво).

Синтаксис

array.lastIndexOf(item, start)

Параметри

Parameter Description
item Required. The value to search for.
start Optional. Where to start the search. Default is the last element (array.length-1). Negative start values counts from the last element (but still searches from right to left).

Повернене значення

Тип опис
Номер Позиція зазначеного елемента. -1, якщо елемент не знайдено.

Підтримка браузера

lastIndexOf

Переглянути сумісність з Can I use?

lastIndexOf