Number

Оновлено: 13.03.2023

Числа в JavaScript

JavaScript має лише один тип чисел.

Числа можна записувати як з десятковими дробами, так і без них:

приклад

let x = 3.14;   // A number with decimals
let y = 34;    // A number without decimals

Дуже великі чи дуже малі числа можна записати в науковому (експонентному) вигляді:

let x = 123e5;  // 12300000
let y = 123e-5;  // 0.00123

Методи та властивості чисел JavaScript

 • toPrecision(x)

  toPrecision(x)

  Форматує число до довжини x

 • toString()

  toString()

  Перетворює число на рядок

 • valueOf()

  valueOf()

  Повертає первинне значення числа

ПРИМІТКА

Усі методи чисел повертають нове значення. Вони не змінюють вихідне значення.