JS Conversion

Оновлено: 09.03.2023

Таблиця перетворення типів JavaScript

У наведеній нижче таблиці показано результат перетворення різних значень JavaScript на числа, рядки та логічні значення:

Original
Value
Converted
to Number
Converted
to String
Converted
to Boolean
false0"false"false
true1"true"true
00"0"false
11"1"true
"0"0"0"true
"1"1"1"true
NaNNaN"NaN"false
InfinityInfinity"Infinity"true
-Infinity-Infinity"-Infinity"true
""0""false
"20"20"20"true
"twenty"NaN"twenty"true
[ ]0""true
[20]20"20"true
[10,20]NaN"10,20"true
["twenty"]NaN"twenty"true
["ten","twenty"]NaN"ten,twenty"true
function(){}NaN"function(){}"true
{ }NaN"[object Object]"true
null0"null"false
undefinedNaN"undefined"false


Примітка. Значення в лапках ("") позначають рядкові значення. Значення, виділені червоним кольором , позначають значення (деякі), яких програмісти могли б не очікувати.