CSSStyleDeclaration

Оновлено: 09.03.2023

Об’єкт CSSStyleDeclaration

Об’єкт CSSStyleDeclaration представляє набір пар властивість-значення CSS.

Властивості та методи об’єкта CSSStyleDeclaration