Math

Оновлено: 09.03.2023

Об’єкт Math

Об’єкт Math дозволяє виконувати математичні завдання.

Математика не конструктор. Усі властивості/методи Math можна викликати, використовуючи Math як об’єкт, не створюючи його:

приклад

let x = Math.PI;
let y = Math.sqrt(16);

Методи та властивості об’єкту Math

 • abs(x)

  abs(x)

  Повертає абсолютне значення x

 • acos(x)

  acos(x)

  Returns the arccosine of x, in radians

 • acosh(x)

  acosh(x)

  Повертає гіперболічний аркосинус x

 • asin(x)

  asin(x)

  Повертає арксинус x у радіанах

 • asinh(x)

  asinh(x)

  Повертає гіперболічний арксинус x

 • atan(x)

  atan(x)

  Повертає арктангенс x як числове значення між -PI/2 і PI/2 радіан

 • atan2(y, x)

  atan2(y, x)

  Повертає арктангенс частки своїх аргументів

 • atanh(x)

  atanh(x)

  Повертає гіперболічний арктангенс x

 • cbrt(x)

  cbrt(x)

  Повертає кубічний корінь з x

 • ceil(x)

  ceil(x)

  Повертає x, округлене до найближчого цілого числа

 • clz32(x)

  clz32(x)

  Повертає кількість початкових нулів у 32-розрядному двійковому представленні x

 • cos(x)

  cos(x)

  Повертає косинус x (x у радіанах)

 • cosh(x)

  cosh(x)

  Повертає гіперболічний косинус x

 • E

  E

  Повертає число Ейлера (приблизно 2,718)

 • exp(x)

  exp(x)

  Повертає значення Ex

 • expm1(x)

  expm1(x)

  Повертає значення Ex мінус 1

 • floor(x)

  floor(x)

  Повертає x, округлене до найближчого цілого числа

 • fround(x)

  fround(x)

  Повертає найближче (32-бітне одинарної точності) представлення числа з плаваючою точкою

 • LN2

  LN2

  Повертає натуральний логарифм 2 (приблизно 0,693)

 • LN10

  LN10

  Повертає натуральний логарифм 10 (приблизно 2,302)

 • log(x)

  log(x)

  Повертає натуральний логарифм x

 • log10(x)

  log10(x)

  Повертає логарифм x за основою 10

 • LOG10E

  LOG10E

  Повертає логарифм E за основою 10 (приблизно 0,434)

 • log1p(x)

  log1p(x)

  Повертає натуральний логарифм 1 + x

 • log2(x)

  log2(x)

  Returns the base-2 logarithm of x

 • LOG2E

  LOG2E

  Повертає логарифм E за основою 2 (приблизно 1,442)

 • max(x1,x2,..)

  max(x1,x2,..)

  Повертає число з найбільшим значенням

 • min(x1,x2,..)

  min(x1,x2,..)

  Повертає число з найменшим значенням

 • PI

  PI

  Повертає PI (приблизно 3,14)

 • pow(x, y)

  pow(x, y)

  Повертає значення x у степені y

 • random()

  random()

  Повертає випадкове число від 0 до 1

 • round(x)

  round(x)

  Округлює x до найближчого цілого числа

 • sign(x)

  sign(x)

  Повертає знак числа (перевіряє, додатне, відємне чи нульове)

 • sin(x)

  sin(x)

  Повертає синус x (x у радіанах)

 • sinh(x)

  sinh(x)

  Returns the hyperbolic sine of x

 • sqrt(x)

  sqrt(x)

  Повертає квадратний корінь з x

 • SQRT1_2

  SQRT1_2

  Повертає квадратний корінь із 1/2 (приблизно 0,707)

 • SQRT2

  SQRT2

  Повертає квадратний корінь з 2 (приблизно 1,414)

 • tan(x)

  tan(x)

  Повертає тангенс кута

 • tanh(x)

  tanh(x)

  Повертає гіперболічний тангенс числа

 • trunc(x)

  trunc(x)

  Повертає цілу частину числа (x)