History

Оновлено: 14.03.2023

Об’єкт history

Об’єкт history містить URL-адреси, відвідані користувачем (у вікні браузера).

Об'єкт history є властивістю об'єкта window .

Доступ до об’єкта історії здійснюється за допомогою:

window.historyабо просто history:

Властивості та методи об’єкта історії