atan(x)

Оновлено: 09.03.2023

приклад

let x = Math.atan(2);

Визначення та використання

Метод Math.atan()повертає арктангенс числа як значення між -PI/2 і PI/2 радіан.

Синтаксис

Math.atan(x)

Параметри

Parameter Description
x Required. A number.

Повернене значення

Тип опис
Номер -PI до PI/2. NaNякщо число порожнє або не числове.

Підтримка браузера

Math.atan

Переглянути сумісність з Can I use?

Math.atan