atan2(y, x)

Оновлено: 09.03.2023

Приклад - atan2(y,x)

Припустімо, що у вас є точка з координатами (x,y) (4,8), ви можете обчислити кут у радіанах між цією точкою та додатною віссю X таким чином:

Math.atan2(8, 4);

Визначення та використання

Метод Math.atan2()повертає арктангенс частки своїх аргументів як числове значення між радіанами PI та -PI.

Повернуте число представляє кут проти годинникової стрілки в радіанах (не градусах) між додатною віссю X і точкою (x, y).

Примітка. За допомогою atan2() координата y передається як перший аргумент, а координата x — як другий аргумент.

Синтаксис

Math.atan2(y, x)

Параметри

Parameter Description
y Required. The y coordinate.
x Required. The x coordinate.

Повернене значення

Тип опис
Номер PI до -PI. NaNякщо значення порожні або нечислові.

Підтримка браузера

Math.atan2

Переглянути сумісність з Can I use?

Math.atan2