abs(x)

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

let x = Math.abs(-7.25);
let a = Math.abs(7.25);
let b = Math.abs(-7.25);
let c = Math.abs(null);
let d = Math.abs("Hello");
let e = Math.abs(2-3);

Визначення та використання

Метод Math.abs()повертає абсолютне значення числа.

Синтаксис

Math.abs(x)

Параметри

Parameter Description
x Required. A number.

Повернене значення

Тип опис
Номер NaN, якщо значення не є числом. 0, якщо значення null.

Підтримка браузера

Math.abs

Переглянути сумісність з Can I use?

Math.abs