slice()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Виберіть елементи:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
const citrus = fruits.slice(1, 3);

Виберіть елементи з від’ємними значеннями:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
const myBest = fruits.slice(-3, -1);

Визначення та використання

Метод slice()повертає вибрані елементи в масиві як новий масив.

Метод slice()вибирає від заданого початку до заданого кінця (не включно) .

Метод slice()не змінює вихідний масив.

Синтаксис

array.slice(start, end)

Параметри

Parameter Description
start Optional. Start position. Default is 0. Negative numbers select from the end of the array.
end Optional. End position. Default is last element. Negative numbers select from the end of the array.

Повернене значення

Новий масив, що містить вибрані елементи.

Підтримка браузера

slice

Переглянути сумісність з Can I use?

slice