join()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let text = fruits.join();

Ще один роздільник:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let text = fruits.join(" and ");

Визначення та використання

Метод join()повертає масив у вигляді рядка.

Метод join()не змінює вихідний масив.

Можна вказати будь-який роздільник. Типовим є кома (,).

Синтаксис

array.join(separator)

Параметри

Parameter Description
separator Optional. The separator to be used. Default is a comma.

Повернене значення

Тип опис
Рядок. Значення масиву, розділені вказаним роздільником.

Підтримка браузера

join

Переглянути сумісність з Can I use?

join