every()

Оновлено: 09.03.2023

Приклад 1

Перевірте, чи всі значення в age[] старші 18:

const ages = [32, 33, 16, 40];

ages.every(checkAge)

function checkAge(age) {
 return age > 18;
}

Визначення та використання

Метод every()виконує функцію для кожного елемента масиву.

Метод every()повертає true, якщо функція повертає true для всіх елементів.

Метод every()повертає false, якщо функція повертає false для одного елемента.

Метод every()не виконує функцію для порожніх елементів.

Метод every()не змінює вихідний масив


Синтаксис

array.every(function(currentValue, index, arr), thisValue)

Параметри

Parameter Опис
function() Треба. Функція, яка буде виконуватися для кожного елемента в масиві.
currentValue Обов'язково. Значення поточного елемента.
index Необов'язково. Індекс поточного елемента.
arr Опційно. Масив поточного елемента.
thisValue Необов'язково. За замовчуванням: "undefined". Значення, що передається функції як її значення "this".

Повернене значення

Тип Опис
Логічне значення true, якщо всі елементи пройшли перевірку, інакше false.

Більше прикладів

Перевірте, чи всі відповіді однакові:

const survey = [
 { name: "Steve", answer: "Yes"},
 { name: "Jessica", answer: "Yes"},
 { name: "Peter", answer: "Yes"},
 { name: "Elaine", answer: "No"}
];

let result = survey.every(isSameAnswer);

function isSameAnswer(el, index, arr) {
 if (index === 0) {
  return true;
 } else {
  return (el.answer === arr[index - 1].answer);
 }
}

Підтримка браузера

every

Переглянути сумісність з Can I use?

every