sort()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Масив сортування:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();

Відсортуйте, а потім змініть порядок:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();
fruits.reverse();

Визначення та використання

Сортує sort()елементи масиву.

Перезаписує sort()вихідний масив.

Сортує sort()елементи як рядки в алфавітному та зростаючому порядку.

Функція сортування порівняння

Сортування за алфавітом добре працює для рядків ("Apple" стоїть перед "Banana").

Але сортування чисел може дати неправильні результати.

«25» більше за «100», тому що «2» більше за «1».

Ви можете виправити це, надавши «функцію порівняння»

Синтаксис

array.sort(compareFunction)

Параметри

ParameterDescription
compareFunctionOptional.
A function that defines a sort order. The function should return a negative, zero, or positive value, depending on the arguments:
  • function(a, b){return a-b}

When sort() compares two values, it sends the values to the compare function, and sorts the values according to the returned (negative, zero, positive) value.

Example:

The sort function will sort 40 as a value lower than 100.

When comparing 40 and 100, sort() calls the function(40,100).

The function calculates 40-100, and returns -60 (a negative value).

Повернене значення

Масив із відсортованими елементами.


Підтримка браузера

sort

Переглянути сумісність з Can I use?

sort