indexOf()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Знайдіть перший індекс «Apple»:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let index = fruits.indexOf("Apple");

Початок з індексу 3:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango", "Apple"];
let index = fruits.indexOf("Apple", 3);

Визначення та використання

Метод indexOf()повертає перший індекс (позицію) вказаного значення.

Метод indexOf()повертає -1, якщо значення не знайдено.

Метод indexOf()починається з указаного індексу та виконує пошук зліва направо.

За замовчуванням пошук починається з першого елемента і закінчується з останнього.

Від’ємні початкові значення відраховуються від останнього елемента (але все ще пошук зліва направо).

Синтаксис

array.indexOf(item, start)

Параметри

Parameter Description
item Required. The value to search for.
start Optional. Where to start the search. Default value is 0. Negative values start the search from the end of the array.

Повернене значення

Тип опис
Номер Індекс (позиція) першого знайденого елемента. -1, якщо елемент не знайдено.

Примітка

У масиві перший елемент має індекс (позицію) 0, другий має індекс 1, ...

Підтримка браузера

indexOf

Переглянути сумісність з Can I use?

indexOf