concat()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Об’єднайте два масиви:

const arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
const arr2 = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
const children = arr1.concat(arr2);

Об’єднайте три масиви:

const arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
const arr2 = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
const arr3 = ["Robin"];
const children = arr1.concat(arr2, arr3);

Визначення та використання

Метод concat()конкатенує (об’єднує) два або більше масивів.

Метод concat()повертає новий масив, що містить об’єднані масиви.

Метод concat()не змінює існуючі масиви.

Синтаксис

array1.concat(array2, array3, ..., arrayX)

Параметри

Parameter Опис
array1,... Обов'язково. Масив(и), який(і) потрібно скласти разом (сконкатенувати).

Повернене значення

Тип Опис
Масив Вміст з об'єднаних масивів.

Підтримка браузера

concat

Переглянути сумісність з Can I use?

concat